Badania oświetlenia przejść dla pieszych

Przejście dla pieszych jest w Polsce miejscem szczególnie niebezpiecznym. Potwierdzają to dane statystyczne i raporty Komendy Głównej Policji. Niezmiennie dochodzi na nich do dużej liczby wypadków, gdzie głównym poszkodowanym jest pieszy. Jedną głównych z przyczyn tego stanu jest niewłaściwe oświetlenie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych w porze nocnej jest jego właściwe oświetlenie. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości która umożliwia podjęcie właściwej reakcji w sytuacji niebezpieczniej. W zamieszczonym poniżej opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów oświetlenia na przejściu dla pieszych.          

W ramach projektu „Bezpieczne Przejście dla Pieszych” (www.bezpieczne-przejście.pl) wykonano analizę porównawczą trzech systemów oświetlenia na przejściu dla pieszych.      

Do badania wybrano przejście dla pieszych w Warszawie, znajdujące się na ulicy jednojezdniowej, dwukierunkowej o jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Nawierzchnia drogi jest asfaltowa, w dobrym stanie technicznym. Ulica jest w ciągłej eksploatacji, o dużym natężeniu ruchu pojazdów w tym autobusów komunikacji miejskiej. Na przejściu dla pieszych zaobserwowano wzmożony ruch pieszych wynikający z bliskiego usytuowania przystanków autobusowej komunikacji miejskiej. Oznakowanie poziome jak i pionowe wykonane prawidłowo i jest w dobrym stanie technicznym. Dla uzyskania bardziej obiektywnych wyników badań, na potrzeby pomiaru oświetlenia wyłączono na stałe oświetlenie na sąsiednim przejściu dla pieszych.      

Na podstawie pomiarów luminancji obiektu testowego porównano w nim trzy najczęściej spotykane rozwiązania oświetlenia przejść dla pieszych:        

1. Oświetlenie uliczne oprawy OUS 150W        

  Zdjęcie sytuacji oświetleniowej z pierwszego kierunku obserwacji:      

  
Pomiar luminancji obiektów z pierwszego kierunku obserwacji (skala log2, jednostka cd/m^2):
 
 
Zdjęcie sytuacji oświetleniowej z drugiego kierunku obserwacji:
  
  
Pomiar luminancji obiektów z drugiego kierunku obserwacji (skala log2, jednostka cd/m^2):
  

       

2. Oświetlenie przejścia dla pieszych oprawami Calypso Zebra firmy Schreder   

Zdjęcie sytuacji oświetleniowej z pierwszego kierunku obserwacji:   

        
 
 Pomiar luminancji obiektów z pierwszego kierunku obserwacji (skala log2, jednostka cd/m^2):
 

        

Zdjęcie sytuacji oświetleniowej z drugiego kierunku obserwacji:
 

       

Pomiar luminancji obiektów z drugiego kierunku obserwacji (skala log2, jednostka cd/m^2):   

        

2. Oświetlenie przejścia dla pieszych oprawami IVS firmy Thorn        

Zdjęcie sytuacji oświetleniowej z pierwszego kierunku obserwacji:
 

       

Pomiar luminancji obiektów z pierwszego kierunku obserwacji (skala log2, jednostka cd/m^2):   

        

Zdjęcie sytuacji oświetleniowej z drugiego kierunku obserwacji:
 

        

Pomiar luminancji obiektów z drugiego kierunku obserwacji (skala log2, jednostka cd/m^2):   

           

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań:            

Pomiary oświetlenia na przejściu dla pieszych – 3 systemy           

Prezentacja dotycząca oświetlenia przejść dla pieszych:           

PiotrTomczuk_WT_ Konferencja PEiZZT 2011 v4           

Artykuł dotyczący oświetlenia przejść dla pieszych: